Vrijdag 22 mei 2022  - Verlies bij kanker

Als kankerpatiënt verlies je dingen zoals het vertrouwen in je lichaam, je zelfbeeld, je vertrouwde rol als echtgeno(o)t(e), ouder, kostwinner.

Dat zorgt ervoor dat overweldigende gevoelens van rouw en eenzaamheid je nog lang parten kunnen spelen ook al is je behandeling succesvol verlopen.

Praktisch

Vrijdag 20 mei 2022 vanaf 13.30 u.
in Dienstencentrum 'Aan de Statie' Europaplein 33 - 3620 Lanaken

Info en inschrijven bij gastvrouw Veronique: veroniquedilien@hotmail.com 

of 0475 81 85 74