Wie is wie bij Rouw- en verliescafé Vlaanderen?Gastvrouwen - bestuursleden

Rouwtherapeut en verliesbegeleider Karin

"Ik droomde al lang van een rouw- en verliescafé omdat  ik regelmatig in mijn praktijk (www.levennaverlies.be ) cliënten hoorde zeggen:

 

"Waar kan ik nog terecht met mijn verhaal?" Met onze ontmoetingsmomenten geef ik deze mensen een plek waar ze met hun verhalen terecht kunnen. "

Karin Verheyen - voorzitter 

Carine is mama van een tienerdochter en woont met haar gezin in Lochristi. Haar eigen rugzak met veel verlieservaringen bracht haar in contact met onze VZW.

“Omdat er op rouw en verlies nog steeds zoveel taboe zit, vind ik dit een prachtig initiatief om mensen samen te brengen, om in alle veiligheid verlies met elkaar te delen.

Ik wil mijn steentje bijdragen aan een warmere rouwcultuur.  Het is mooi om via dit initiatief zoveel verbondenheid te zien.

Mijn engagement bij onze VZW zie ik als een bijzonder zinvolle bijdrage. Ik ga ook verder aan de slag met allerlei rouw- en verliesopleidingen om mijn eigen rouwproces nog beter in kaart te brengen en me hierin te professionaliseren."

Carine D'hondt - penningmeester en gastvrouw in Lochristi

Rouwtherapeut en verliesbegeleider Lut

"Ik geloof echt dat mensen in rouw de beste troost en ondersteuning vinden in de verbinding met anderen. Daarom sta ik met hart en ziel achter het rouw- en verliescafé."

Lut Van Schoors - secretaris en gastvrouw in Brugge


Gastvrouwen, gastheren en vrijwilligers


Op 22 januari 2020 overleed Michiel Claus, de zoon van Marleen, tengevolge van een verkeersongeval. Michiel was mede eigenaar van café de Wipschutter en had verschillende zomerbars in en rond Kontich.

Marleen: “Wij werden in ons verdriet enorm gedragen door familie en vrienden en weten hoe belangrijk het is om mensen te hebben waarmee je kan praten. Al vlug kwam bij mij het idee om iets te organiseren voor lotgenoten in Michiel zijn café. Ik kwam via een vriend in contact met Karlijne en zo begonnen we te brainstormen.”

Karlijne is ritueelbegeleider, helpt zo mensen bij schakelmomenten in het leven, waaronder afscheid er een van is. Daarnaast streeft Karlijne met creatieve projecten naar meer openheid en zichtbaarheid wat rouw en verlies betreft. Zo maakt ze, samen met Alexandra Hustinx, onder de naam ’Rouwe Vrouwen’ een podcast met rouw als thema. 

Marleen Brion en Karlijne Moons zijn gastvrouwen in Kontich


Evelien is 39 jaar en mama van 3 kindjes. “In 2019 verloor ik mijn man na suïcide”, vertelt ze. “Dit ingrijpend verlies heeft me doen stilstaan én verdergaan. Ik volgde dit jaar de opleiding rouw- en verliesconsulent aan Arteveldehogeschool.

Het deed me nog meer zin krijgen om de nieuwe rouwcultuur in Vlaanderen mee op de kaart te zetten en daarvoor zijn de rouw- en verliescafés een mooi en waardevol initiatief waar ik graag aan meewerk. Tot binnenkort in Gent dus!” 

Laure is sociaal assistent en genoot bijkomende vormingen in o.a. Shiatsu, Tai Tchi Qi Gong, Zang, Vedic Art. Momenteel volgt ze een postgraduaat verlies- en rouwconsulent aan de Artevelde-hogeschool. Ze houdt van mensen, dieren, de natuur en alles wat om ons heen leeft.

Laure: “De tijd die ik heb gewerkt om mensen te begeleiden in een woonzorgcentrum, een dagcentrum voor personen met een mentale beperking, en in een palliatieve zorgafdeling... heeft mijn passie verder gevormd om met mensen samen op weg te gaan. Ik voer graag gesprekken over spiritualiteit, over persoonlijke ontwikkeling, over de magie van het leven, maar ook over de zwarte en donkere kanten ervan.”

Over haar engagement voor het rouw- en verliescafé zegt Lief het volgende: “Door persoonlijke verlieservaringen ben ik overtuigd van de werking van een rouwcafé. Ik heb het rouwcafé in Brugge leren kennen en de meerwaarde bij vele mensen mogen ervaren.
Daarvoor wil ik me inzetten.”

Samen met bestuurslid Carine D'hondt vormen Evelien Maerten, Laure Faingnaert en Lief Hanssens het team van gastvrouwen in Gent.,


Annelies is ergotherapeute van opleiding en werkt als centrumleidster in het lokaal dienstencentrum De Leest van 'Zorg Izegem'.

"Uit de gesprekken met onze bezoekers merkte ik dat ze vooral moeite hadden met het feit dat de omgeving verwacht dat je na een verlies snel weer op de been bent en dat je liefst weer moet zijn zoals voordien.

Samen met Jolien en Rachida van het sociaal huis creëren we een plaats waar mensen hun verhaal kwijt kunnen. Met het rouw- en verliescafé willen we de mensen erkennen in hun verdriet en vooral benadrukken dat er geen einddatum op rouwen staat."

Jolien en Rachida zijn thuiszorgcoördinatoren bij het stadsbestuur van Izegem.

"Vanuit onze functie gaan we vaak op huisbezoek bij personen die een dierbare verloren zijn. We ondervinden dat mensen vaak in eenzaamheid rouwen terwijl er toch een verlangen is naar contact. Samen met Annelies zetten we ons in voor dit mooie initiatief. We willen in Izegem een plek creëren waar iedereen zich veilig kan voelen, zichzelf kan zijn en het verlies/gemis kan delen in verbinding met anderen. Iedereen is er welkom!"

Annelies Demey, Jolien Plancke en Rachida Hosten zijn gastvrouwen in Izegem.


Lut Van Schoors, Bianca Vermeersch, Kathleen Haerinck, Lieve Van Canneyt en Tonia Noterman vormen samen het team Rouw- en verliescafé Brugge.,


Voel jij je aangesproken door onze missie?  Wil jij ook je schouders zetten onder ons project?

Wil je zelf in jouw buurt een rouwcafé opstarten of help je graag mee met een bestaand café?

 

Contacteer ons via onderstaand formulier en laat ons weten wat jouw drijfveer is. 

Wij organiseren 2x per jaar een infomoment voor nieuwe kandidaat gastvrouwen /-heren. 

Contacteer ons: