Donderdag 14 maart 2024

THEMACAFÉ 'Rouw voelbaar in heel je lijf'

met gastspreker Caroline Steensels
 holistisch therapeut


Dat een groot verlies veel verdriet meebrengt en een lange periode van rouw, weten we allemaal. Maar dat verlies ook een grote invloed heeft op je fysieke conditie en je energieniveau, daar staan we te weinig bij stil. Toch ervaren veel rouwende mensen allerhande lichamelijke klachten: grote vermoeidheid of slapeloosheid, niet kunnen eten, hyperventilatie, spanningspijnen, ziektes die erger worden of weer de kop opsteken, enzovoort.   

Rouwen doet pijn en niet alleen emotioneel, de fysieke pijn toont dat ook je lichaam rouwt en iets te vertellen heeft over omgaan met verlies.

Het is goed om daaraan de nodige aandacht te geven, want je lichaam voelt dikwijls beter dan jijzelf wat je nodig hebt en is onmisbaar voor het beleven en integreren van je verlies.

Caroline Steensels is master psychologie en pedagogie en holistisch therapeut. Ze kijkt ruimer dan de klassieke gesprekstherapie en focust in haar lichaamsgerichte begeleidingen op zachte bewegingen. Die doen je - ondanks stress, angst en trauma - opnieuw de verbinding met je lichaam voelen en beleven. Met zachtheid en zachtmoedigheid zoekt zij om de gouden draad naar je eigen kracht vrij te maken en een manier te vinden om de pijn van je verlies te hanteren.

In dit rouwcafé vertelt Caroline over hoe je lichaam altijd mee rouwt en deelt ze graag enkele oefeningen waarmee je zelf aan de slag kunt. 

www.molamovado.be

PRAKTISCH

Themacafé met gastspreker: Caroline Steensels

Donderdag 14 maart 2024 van 19 - 22 uur

In Herberg Macharius, Coyendanspark   1  9000 Gent

Info en inschrijven: Lief Hanssens, lief.hanssens@gmail.com - 0498 93 85 67

Vrije bijdrage