Alle steun is welkom ! 

Geloof jij in onze missie en wil je graag jouw steentje bijdragen aan onze rouw- en verliescafés? Wil je jouw sympathie voor onze vzw vertalen in een gift?

Je kan ons steunen door een bijdrage te storten op rekening nummer BE85 3631 8585 8306 
van de vzw Rouw- en verliescafé Vlaanderen.

Een fiscaal attest kunnen wij niet afleveren, maar we zijn je dankbaar voor om het even welk bedrag en voor elk financieel duwtje in de rug.

 

Onze hartelijke dank !
Het bestuur