ROUWREVOLUTIE

Al meer dan een decennium bouwen talloze troost-organisaties en rouwspecialisten aan de #rouwrevolutie.

Deze milde beweging staat voor een warmere, persoonlijkere manier van afscheid nemen. Vanuit heel veel hoeken voelen we dat er iets beweegt in het rouwlandschap. En daar steken we graag onze schouders mee onder. Op deze pagina zetten we deze organisaties graag in de kijker.


Onze partners


Zonder Ster-k was vzw Rouw- en Verliescafé nooit zo snel kunnen groeien.
Wij zijn dan ook ontzettend dankbaar voor hun steun.

STER-K
investeert heel wat om de eigen maatschappij terug wat sterker te maken en de veerkracht te verhogen. Dit omdat ze zelf hun dochtertje Emeline zijn verloren en dus heel goed weten waar het allemaal om draait en wat belangrijk is bij een verlies, maar ook in het leven. Je vindt er 
geschenkpakketten en relatiegeschenken voor elke gelegenheid. Als je dan iets geeft aan iemand, dan moet het iets speciaals zijn, iets vanuit het hart. Ze willen de eigenheid zoveel mogelijk doortrekken in alles wat ze doen. 
Zo werken mensen met een zware beperking mee om zich in te zetten  voor een groter geheel. 

  www.ster-k.be


MISSING YOU ijvert ervoor dat ieder kind, jongere of jongvolwassene die geconfronteerd wordt met verlies voldoende ruimte en gepaste steun krijgt om zijn individueel rouwproces op de best mogelijke manier te doorlopen. We spreken de veerkracht aan waarover kinderen, jongeren en jongvolwassenen beschikken en ondersteunen deze. We helpen jonge rouwenden zo als krachtige mensen uit hun rouwproces en verlieservaring te komen. 

 www.missingyou.be 


HEIDEHUIS - Deze zorg wordt aangeboden in de thuiszorg, het palliatief dagcentrum en de palliatieve eenheid. Overkoepelend is er het Palliatief Netwerk. De meeste mensen kiezen ervoor om de laatste fase van hun leven in hun vertrouwde omgeving door te brengen. Palliatieve Zorg Thuis helpt dit mogelijk te maken. Het Palliatief Dagcentrum biedt aan mensen met een levensbedreigende ziekte de kans om één of meerdere dagen per week in een ontspannende omgeving door te brengen. 
Voor wie niet thuis kan blijven, is er de mogelijkheid om te verblijven in de palliatieve Zorgeenheid De Vlinder. Deze thuisvervangende eenheid biedt totaalzorg op maat. Het palliatief netwerk overkoepelt en ondersteunt de uitbouw van palliatieve zorg in woonzorgcentra en ziekenhuizen.
We informeren en sensibiliseren het ruime publiek en organiseren een uitgebreid vormingsaanbod. 

www.heidehuis.be 


REVEIL wil de Vlaamse rouwcultuur de 21ste eeuw in loodsen. Dat doen we op verschillende manieren:

We organiseren ingetogen concerten op 1 november op meer dan 100 begraafplaatsen in Vlaanderen.

We bewaren verhalen over overleden geliefden op onze Verhalenbank en publiceren de mooiste teksten in het jaarlijkse Reveil Verhalenboek.

We brengen de verschillende organisaties die werken rond rouw samen en organiseren hiervoor jaarlijks conferenties onder rouwspecialisten en -trekkers.

We betrekken zoveel mogelijk partners in onze zoektocht en komen graag onze bevindingen delen op jouw event.

www.reveil.org