ROUWREVOLUTIE

Al meer dan een decennium bouwen talloze troost-organisaties en rouwspecialisten aan de #rouwrevolutie.

Deze milde beweging staat voor een warmere, persoonlijkere manier van afscheid nemen. Vanuit heel veel hoeken voelen we dat er iets beweegt in het rouwlandschap. En daar steken we graag onze schouders mee onder. Op deze pagina zetten we deze organisaties graag in de kijker.


Onze partners


Zonder Ster-k was vzw Rouw- en Verliescafé nooit zo snel kunnen groeien.
Wij zijn dan ook ontzettend dankbaar voor hun steun.

STER-K
investeert heel wat om de eigen maatschappij terug wat sterker te maken en de veerkracht te verhogen. Dit omdat ze zelf hun dochtertje Emeline zijn verloren en dus heel goed weten waar het allemaal om draait en wat belangrijk is bij een verlies, maar ook in het leven. Je vindt er 
geschenkpakketten en relatiegeschenken voor elke gelegenheid. Als je dan iets geeft aan iemand, dan moet het iets speciaals zijn, iets vanuit het hart. Ze willen de eigenheid zoveel mogelijk doortrekken in alles wat ze doen. 
Zo werken mensen met een zware beperking mee om zich in te zetten  voor een groter geheel. 

  www.ster-k.be


MISSING YOU ijvert ervoor dat ieder kind, jongere of jongvolwassene die geconfronteerd wordt met verlies voldoende ruimte en gepaste steun krijgt om zijn individueel rouwproces op de best mogelijke manier te doorlopen. We spreken de veerkracht aan waarover kinderen, jongeren en jongvolwassenen beschikken en ondersteunen deze. We helpen jonge rouwenden zo als krachtige mensen uit hun rouwproces en verlieservaring te komen. 

 www.missingyou.be 


Rouwproject 'OMWARMING' Samen afscheid nemen
Ben je iemand verloren die je graag ziet? 

Voor sommigen was het een lange, afmattende periode van afscheid nemen, voor anderen een veel te korte, intense periode. Voor nog anderen was er helemaal geen tijd of ruimte voor afscheid.
We weten dat er nu voor jou een moeilijke periode loopt.

'OMWARMING', het nazorgproject van het Heidehuis, wil er voor jou zijn, zodat je dit niet alleen hoeft te dragen. We doen vrijblijvend een uiteenlopend aanbod voor die mensen die een dierbare verloren hebben.


Voor aanbod en info: Palliatieve zorg - West Vlaanderen (heidehuis.be)


REVEIL wil de Vlaamse rouwcultuur de 21ste eeuw in loodsen. Dat doen we op verschillende manieren:

We organiseren ingetogen concerten op 1 november op meer dan 100 begraafplaatsen in Vlaanderen.

We bewaren verhalen over overleden geliefden op onze Verhalenbank en publiceren de mooiste teksten in het jaarlijkse Reveil Verhalenboek.

We brengen de verschillende organisaties die werken rond rouw samen en organiseren hiervoor jaarlijks conferenties onder rouwspecialisten en -trekkers.

We betrekken zoveel mogelijk partners in onze zoektocht en komen graag onze bevindingen delen op jouw event.

www.reveil.org


In de coronacrisis ervaarden veel mensen een groot gemis en verlies en kon men dikwijls geen afscheid nemen van geliefden op de manier die men had gewenst. Door de vele beperkingen was het ook moeilijk mensen te steunen en te troosten.

Ferm vond het een maatschappelijke opdracht om voldoende tijd en ruimte te bieden aan troost, verdriet, erkenning, verbondenheid en dit ook zichtbaar te maken in de openbare ruimte.
Onder impuls van Ferm zijn dan ook de vele troostplekken (nu meer dan 300) ontstaan in Vlaanderen. 

Het zijn meestal stille plaatsen in de natuur waar mensen rust kunnen vinden…iemand ontmoeten… 

Het kan ook de start zijn van een troost wandeling of van een georganiseerde activiteit door een plaatselijke groep. 

Wil je graag weten waar deze plaatsen zijn of heb je graag inspiratie? Neem dan zeker hier een kijkje,