Spiritualiteit als hulpbron bij verlies en rouw - Brugge 30/11/2023


Spiritualiteit speelt een rol in het leven van de meeste mensen en wordt op veel verschillende manieren ingevuld. Spiritualiteit heeft te maken met de diepere verbinding met jezelf, de anderen, het mysterie, het sacrale of God. En deze verbinding geeft betekenis aan ervaringen in het leven. Sommige mensen beleven dit vanuit traditionele godsdiensten en levensbeschouwingen. Anderen zoeken meer een antwoord in filosofie of creëren hun eigen zingevingskader. Hoe dan ook kleurt onze individuele spiritualiteit de manier waarop wij naar de wereld en het leven kijken.

Bij een verlieservaring wordt de spirituele dimensie van ons mens-zijn ook geraakt. Soms wordt ze op de proef gesteld en raakt ze ontwricht, soms worden er andere lagen ontdekt, soms wordt ze verdiept of blijft/wordt ze een belangrijke krachtbron.

 

Ondanks de kou en de mist was het een hartverwarmende avond in Brugge. Dat spiritualiteit een echte hulpbron kan zijn bij verlies en rouw werd door onze gastspreker van vele kanten belicht en door enkele bezoekers geïllustreerd met persoonlijke ervaringen. Van harte dank aan Ilse Van Gorp voor de fijne uiteenzetting en aan alle aanwezigen voor het luisteren, horen, delen en verbinden.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.