Als een geliefde uit het leven stapt - Brugge 12/5/2022

Rouw en verlies na een zelfdoding

Als nabestaande van iemand die overleed door zelfdoding, word je overspoeld door emoties. Schuldgevoelens, de 'waarom'-vraag, angst, kwaadheid, schaamte, schok en ongeloof, de vraag naar omstandigheden, enzovoort…

Elk verlies is anders, elke manier van rouwen is anders maar er zijn bepaalde ideeën waarin de meesten van ons zich kunnen terugvinden.

Gastspreker Ines Deprez is werkzaam binnen de dienst slachtofferhulp van CAW Noord-West-Vlaanderen. Ze is sociaal werker, criminoloog en rouw- & verliesconsulent. Op het café gaat ze met jullie op weg doorheen de vele gevoelens en vragen waarmee nabestaanden worstelen.
Samen met Floor, die haar mama vijf jaar geleden verloor, vertelt ze vanuit de praktijk waarop mensen botsen en tracht ze handvaten aan te reiken die kunnen helpen bij de verwerking.